Delirium tremens


Delirium tremens (v překladu „šílenství s třesem“), jinak také alkoholové delirium, je stav alkoholika po přerušení konzumace alkoholu. Projevuje se třesem těla a může vést až k smrti (má přibližně 10% úmrtnost). Je nejtěžší fází abstinenčního syndromu