Opilost


Opilost (jinak také ebrieta) je stav lidského organismu, který vzniká po užití alkoholu. Projevuje se povznešenější náladou, zvýšenou hovorností, rozšířenou sociální otevřeností, zvýšeným sebevědomím, ale i sníženou pozorností, zpomalenějšími reakcemi, poruchami vědomí, agresivitou příp. dalšími projevy.

Opilost nabývá celkem šesti fází:

Excitační opilost – do 1 promile

 • hovornost
 • povznešenější nálada
 • formální nemožnost řídit vozidlo

Mírná opilost – 1 až 1,5 promile

 • euforie
 • zvýšené sebevědomí a sebedůvěra
 • zpomalení reakcí

Střední opilost – 1,5 až 2 promile

 • zhoršení koordinace pohybů
 • snížena pozornost
 • agresivita

Těžká opilost – 2 až 3 promile

 • špatná artikulace
 • neschopnost chůze
 • zvracení

Otrava alkoholem – 3 až 4 promile

 • těžké poruchy vědomí
 • poruchy dýchání a srdečního rytmu
 • riziko zástavy tělesných orgánů

Riziko smrti – nad 4 promile