Spilka


Spilka je oddělení pivovaru, kde dochází ke kvašení piva. Obvykle bývá umístěna ve sklepních prostorách z důvodu potřeby nízkých teplot.