Alkohol s energy drinkem – nebezpečný koktejl


Alkohol a energy drink

Míchání alkoholu s energy drinkem u nás získává na popularitě. Tento trend se vyskutuje především mezi mladými lidmi a studenty. Nabízí totiž možnost déle a více pít a téměř okamžitě se dostat do „společenské“ nálady.

S energetickými nápoji (Red Bull, Semtex, Shock aj.) se nejčastěji míchá vodka, méně častěji ale i jiné alkoholické nápoje, jako např. absint.

Neviditelné riziko

Hlavním problémem směsi je dle odoborníků fakt, že konzument nepuciťuje tak silně účinky alkoholu. Navíc díky sladké chuti energetického nápoje lidé chuť alkoholu často téměř nevnímají. Směs také potlačuje symptomy opilosti. V důsledku toho se lidé pijící alkohol s energy drinkem rychleji opijí.

Dle provedených výzkumů mají navíc konzumenti alkoholu s energetickými nápoji větší chuť například řídit auto. Stávají se tedy nebezpečnějšími, jak pro sebe tak i pro své okolí, než běžní opilci. Navíc zde vzniká větší riziko závisloti na alkoholu.

Souboj kofeinu s alkoholem

Kofein a další povzbuzující látky obsažené v energetických nápojích člověka povzbuzují, kdežto alkohol organismus naopak utlumuje. Pokud oboje smícháme, tak si člověk připadá méně opilý, než ve skutečnosti je. To může vést k nerozumným rozhodnutím, které mohou být životu nebezpečné.

Konzumace alkoholu s energy drinkem je s ohledem na zdraví riskantní a rozhodně se nedoporučuje lidem se srdečními problémy.

Alkoholová deprese

Dalším problémem je „poalkoholová“ deprese. Běžný opilec v depresi usne dříve, než provede něco nerozvážného a nebezpečného, kdežto opilý z mixu má dostatek sil i energie si něco provést.

Směs alkoholu s energy drinkem byla už zakázána ve Francii a Dánsku. Ve Švédsku, Turecku a Spojených Státech před konzumací této „časové bomby“ varovali.

-ver-