Co znamená stupňovitost piva? Obsah alkoholu to není


Pivo ve sklenici

Jeden z nejčastějších mylných názorů pivních konzumentů se týká významu stupně piva. Osm z deseti Čechů se domnívá, že stupňovitost piva označuje obsah alkoholu v procentech (tzn. domnívají se, že 10˚ pivo obsahuje 10 % alkoholu a 12˚ pivo obsahuje 12 % alkoholu). Již méně je rozšířen další chybný názor, že stupeň piva znamená dobu v týdnech, po kterou pivo zraje.

Stupňovitost souvisí s množstvím sladu

Ve skutečnosti stupňovitost přímo souvisí s množstvím použitého sladu a udává obsah zkvasitelného extraktu v původní mladině. Jednoduše řečeno, udává obsah látek, které přejdou během výrobního procesu na varně ze sladu do roztoku – mladiny. Mladina je dále zakvašována pivovarskými kvasnicemi, proběhne proces kvašení a zrání, během kterého kvasnice přemění extrakt převážně na alkohol a oxid uhličitý.

Stupňovitost ovlivňuje obsah alkoholu

Na zmíněný obsah alkoholu v pivu tedy má vliv množství zkvasitelného extraktu (zkvasitelný extrakt obsahuje cca 95 % cukru), ale závisí i na míře prokvašení. Každá značka piva má jiný stupeň prokvašení, tzn. sládci nechají prokvasit jen určitou část extraktu a tím ovlivňují především plnost chuti daného piva a samozřejmě obsah alkoholu.

Česká piva jsou charakteristická vyšším zbytkovým extraktem a tím obecně i plnější chutí než piva zahraniční. Jsou proto náročnější na péči během výroby, skladování a ošetřování, protože každá nedokonalost může znamenat posun v chuti, vzhledu nebo trvanlivosti našich piv.