Medovina je nejen chutná ale i zdravá, zjistili vědci


Medovina obsahuje biologicky cenné látky, které mohou mít pro zdraví člověka prospěšné účinky. Hovoří o tom nejnovější studie, kterou zatím jako jednu z prvních na světě na dané téma zpracovali vědci Slovenské technické univerzity (STU) ve spolupráci s výrobcem tohoto nápoje firmou Včelco s.r.o., Trnava.

V testované medovině byla prokázána přítomnost fenolických látek a flavonoidů. „Tyto látky jsou přírodní bioaktivní sloučeniny a vykazují některé biologické účinky, zejména antioxidační, antimikrobiální, protizánětlivé, kardioprotektívní nebo protirakovinné,“ uvedl Ernest Šturdík z Ústavu biochemie, výživy a ochrany zdraví STU. Množství fenolických látek obsažených ve vzorcích medovin je podle studie srovnatelná s jejich hladinami v bílých vínech a dvou až trojnásobně vyšší než je jejich průměrný obsah v pivu.

Součástí studie byla i rozsáhlá rešerše mezinárodních databází vědecké literatury a patentových zdrojů. Z ní vyplynulo, že v oblasti zkoumání vlivu medoviny na zdraví člověka se jedná o pionýrskou činnost a prokázání vlastností nápoje je jedna z prvních prací tohoto druhu ve světovém měřítku. „Ve výzkumu zdraví prospěšných složek medoviny jsme na samém počátku, přestože je to snad nejstarší alkoholický nápoj. Těší nás ale, že právě Slovensko udává směr v jeho zkoumání. Navzdory našim výsledkům je ovšem větší část práce ještě před námi,“ uvedl k studii Radoslav Opalek z firmy Včelco.