Největším rizikem za volantem je alkohol, míní veřejnost


Největší bezpečnostní riziko na českých silnicích představují především řidiči pod vlivem alkoholu, popřípadě jiných omamných látek. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na rizikové faktory silničního provozu.

Největší část široké veřejnosti (33,4 %) se domnívá, že nejzávažnějším bezpečnostním rizikem silničního provozu jsou řidiči pod vlivem alkoholu či omamných látek. Bezohledné řidiče považuje za největší riziko 16,5 % dotázaných a tzv. piráti silnic vadí nejvíce 5,5 % respondentů. Žádné z dalších možných rizik nebylo uvedeno více než 1,6 % dotázaných.

Internetový průzkum společnosti SANEP byl v průběhu léta 2010 proveden na reprezentativním vzorku 15607 dotázaných ve věkové kategorii 18 až 69 let.