Pití piva v prvním pololetí 2013 kleslo. U pivních mixů dokonce o 40 %


Gambrinus

Podle výsledků Českého svazu pivovarů a sladoven zaznamenal pivovarský sektor v prvním pololetí roku 2013 pokles celkového výstavu piva. Výraznou měrou se na tom podílely jak březnové a květnové chladné počasí a červnové povodně, tak zhoršující se ekonomická situace obyvatel.

Vypito o 275 hl méně piva než loni

Celkový výstav piva dosáhl v prvním pololetí letošního roku indexově 98 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, což v absolutních číslech představuje pokles přibližně o 160 tisíc hektolitrů. Pokles byl způsoben nižší tuzemskou poptávkou – zatímco tuzemský výstav dosáhl 96 % hodnoty prvního pololetí 2012, export naopak mírně meziročně vzrostl na 107,5 %.

V absolutních číslech pak klesla konzumace piva na českém trhu o 275 tisíc hektolitrů. V loňském prvním pololetí přitom celková produkce piva meziročně vzrostla na 104,9 % hodnoty roku 2011, výstav pro tuzemsko se zvýšil na 105,2 % a pro export na 103,1 % předchozího roku.

Na vině je špatné počasí a povodně

„Slabé výsledky letošního prvního pololetí výrazně ovlivnilo nepříznivé počasí v březnu a květnu a silný propad poptávky v červnu, na kterém se podepsaly zejména povodně v Česku,“ vysvětlil Ing. František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.

„Celkový červnový pokles výstavu piva činí 130 tisíc hektolitrů, což je indexově 92,5 % oproti roku 2012. Rozděleno na tuzemsko a export jsme na indexových hodnotách 90 % pro Českou republiku a 103 % pro export,“ dodal Ing. Šámal.

Zájem o ovocná piva klesl o 40 %

Významnou měrou se na negativních číslech podílí také pokles konzumace míchaných nápojů na bázi piva (tzv. beer mixů), jejichž prodej se v červnu meziročně snížil o 40 %. „Předběžná čísla za další měsíce zatím vypadají lépe než za první pololetí, ale jaká bude situace do konce roku, se těžko odhaduje,“ uzavřel Ing. Šámal.