Polovina podniků na Stodolní klame zákazníky


Vyhlášená ostravská ulice Stodolní prošla v průběhu letních prázdnin kontrolou České obchodní inspekce. Závady, které byly zjištěny u poloviny kontrolovaných podniků, se týkají i podávání alkoholu. Nejčastějším nedostatkem byla nesprávná „míra“.

Inspektoři provedli celkem 20 kontrol, které probíhaly o víkendech v odpoledních, večerních i nočních hodinách. Z 20 provedených kontrol byly zjištěny závady u 10 prodávajících.

Mezi nejčastější závady patřily případy, kdy prodávající použili při kontrolním nákupu úředně neověřené měřidlo, neoznačili provozovnu předepsanými údaji, nedodržovali deklarovanou míru podávaných nápojů, nesprávně účtovali prodané výrobky, dále nevydali na žádost spotřebitele doklad o zakoupeném výrobku se všemi stanovenými údaji a jeden prodávající neoznačil prodávané zboží cenou.

Za výše zmíněné závady inspektoři uložili celkem 9 pokut v celkové výši 17.000 Kč. Čtyři zjištěné nedostatky jsou řešeny ve správním řízení.