Kdo byl Svatý Martin, patron Svatomartinského vína?

Svatých jménem Martin je v liturgickém kalendáři několik, ovšem ten, jehož svátek slavíme 11. listopadu a který je spojen se svatomartinským posvícením, je sv. Martin z Tours…

Magazín


  Horký tip č. 1: Koupit 🍾 ALKOHOL online přes e-shop Alkohol.cz  
  Horký tip č. 2: Koupit 🍃 KRATOM online přes e-shop AdamKrupa.cz  
Svatý Martin z Tours

Svatý Martin z Tours a žebrák

Svatých jménem Martin je v liturgickém kalendáři několik, ovšem ten, jehož svátek slavíme 11. listopadu a který je spojen se svatomartinským posvícením a Svatomartinským vínem, je sv. Martin z Tours.

Čtěte také: Svatomartinské víno přichází už v pátek, připraveny jsou 2 miliony lahví

Život sv. Martina z Tours

Svatý Martin se narodil kolem roku 316 v panonské Sabarii (dnešním Szombathely v Maďarsku) jako syn důstojníka armády Římské říše, který jej v 15 letech nasměroval k vojenské kariéře, později ovšem z armády odešel. Dal se pokřtít, spoluzaložil klášter, a stal se knězem. Společně se svými žáky šířil po okolních vesnicích slovem i skutky křesťanství. Biskup Martin zemřel při jedné z pastoračních cest v Candes ve věku 81 let, a to 8. 11. roku 397. Pohřben byl o 3 dny později, proto se jeho svátek slaví 11. listopadu.

V r. 2005 prohlásila Rada Evropy trasu mezi rodištěm sv. Martina v maďarském Szombathely a francouzským Tours za evropskou kulturní stezku s cílem představit významné památky spojené se životem a kultem tohoto významného evropského světce. O významu sv. Martina z Tours svědčí i to, že jeho jméno se vyskytuje v názvu 4.603 kostelů a kaplí po celém světě (jen v České republice je to 145).

Legendy spjaté se sv. Martinem

Sv. Martin a žebrák
Nejznámější, nejdojemnější a v umění nejzobrazovanější příběh o Martinovi se váže k jeho působení v armádě. Jednoho mrazivého zimního večera jel Martin na koni do vojenského tábora v Amiens v Gálii (území dnešní Francie). U městské brány ho oslovil nuzně oděný žebrák (některé verze praví, že byl nahý), který prosil o almužnu. Martin u sebe neměl nic, čím by ho obdaroval, a tak rozdělil mečem svůj důstojnický plášť a polovinu dal chudákovi, který se třásl zimou. Podle pověsti pak v noci ve snu spatřil Ježíše Krista, oděného polovinou Martinova pláště. Upomíná to na jedno z hlavních Kristových přikázání v Matoušově evangeliu v Bibli: „Cokoli jste učinili jednomu z mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

Sv. Martin a husy
Osobním atributem sv. Martina je husa, která je i nedílnou součástí svatomartinských hostin. Podle pověsti se prý Martin zdráhal přijmout biskupský úřad, a proto se schoval do hejna hus. Ovšem ty ho svým kejháním prozradily, a tak musel poctu přijmout.

Sv. Martin na bílém koni
Česká lidová pranostika říká, že Martin přijíždí na bílém koni. Značí to, že na svátek sv. Martina často napadl přes noc sníh. Odpozorovaný klimatický jev si lid spojil se světcem, často zobrazovaným na koni, a vznikla tak tato poetická představa.

Partner portálu:

Díky Alkohol.cz jste si mohli přečíst tento článek — prosím podpořte nákupem v obchodě Alkohol.cz tento portál ALKOHOLIA.CZ a přečtěte si další skvělé články o alkoholu v budoucnu — mnohokrát Vám děkujeme:

Nakoupit v obchodě Alkohol.cz  
a podpořit tak ALKOHOLIA.CZ


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.