Pijte zodpovědně, upozorňují pivovary. Mladé oslovují na festivalech

Celkem 113.500 především mladých lidí ve věku od 18 do 35 let mohlo v rámci 11 hudebních festivalů (Rock for People, Benátská noc, Sázava fest a osmi festivalů v rámci seriálu České hrady a Moravské hrady) navštívit stan…

Magazín


  Horký tip č. 1: Koupit 🍾 ALKOHOL online přes e-shop Alkohol.cz  
  Horký tip č. 2: Koupit 🍃 KRATOM online přes e-shop AdamKrupa.cz  

Celkem 113.500 především mladých lidí ve věku od 18 do 35 let mohlo v rámci 11 hudebních festivalů (Rock for People, Benátská noc, Sázava fest a osmi festivalů v rámci seriálu České hrady a Moravské hrady) navštívit stan, kde měli možnost, především řidiči, dobrovolně se podrobit dechovým zkouškám a ověřit si, nejsou-li pod vlivem alkoholu.

Proběhlo téměř 3000 dechových zkoušek, bylo rozdáno 9000 jednorázových alkohol testů a téměř 3000 reflexních pásek. Stalo se tak během letošních letních prázdnin v rámci projektu „DOMLUVME SE“, podporujícího mj. zodpovědnou konzumaci piva. Tento projekt podporují pivovary, členové Českého svazu pivovarů a sladoven. Patronem projektu je MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR.

Alkohol za volant nepatří

Hlavním poselstvím projektu je propagovat myšlenku, že alkohol za volant nepatří. V jeho rámci je apelováno na mladé lidi jedoucí za zábavou autem, aby se vždy domluvili, kdo nebude během večera konzumovat alkohol a ostatní doveze bezpečně domů. Jeho cílem je komunikovat bezpečný návrat mladých lidí, kteří vyrazili za zábavou, především o pátečních a sobotních nocích z diskoték a jiných společenských akcí.

Dlouhodobá kampaň zaměřená na mladé lidi ve věku od 18 do 35 let začala před 4 lety a má formu celorepublikové road show. Organizuje ji ministerstvo dopravy a dalšími partery je kromě pivovarů i neziskové sdružení významných výrobců a distributorů alkoholických nápojů v České republice.

„Nikomu z nás pivovarníků není a nemůže být lhostejná bezpečnost mladých lidí na silnicích a chceme, aby respektováním pravidel silničního provozu a dodržováním pravidla, že alkohol za volant nepatří, dojeli v pořádku do cíle své cesty,“ uvedl Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. „Považuji za významné, že prakticky všechny pivovary našeho svazu považují za nedílnou součást své činnost zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu a ctí a respektují tento projekt, finančně jej podporují a v řadě případů umožňují projekt realizovat v rámci svých pivovarských slavností,“ dodal Jan Veselý.

Upozornit je třeba už školáky

Novinkou letošního roku v portfoliu aktivit Iniciativy zodpovědných pivovarů je projekt „Pobavme se o alkoholu“ zaměřený na školní děti ve věku 12-13 let, jejich rodiče a učitele. Projekt probíhá formou interaktivní prezentace ve třídě. Cílem projektu je poskytnout dětem základní informace o alkoholu a nácvik reakce v rizikových situacích. Projekt bude realizován po celé ČR v 80 školách a osloveni budou žáci z přibližně 240 tříd.

Pro celé pivovarnické odvětví u nás je společenská odpovědnost jednou z priorit, což dokazují výsledky dotazníkového šetření provedeného minulý rok mezi pivovary, které představují 98 % výstavu piva u nás. Hlavním závěrem je skutečnost, že obeznámenost s touto problematiku je velká. Společenská zodpovědnost je vnímána jako oblast důležitá pro pivovarnictví a její význam bude růst, zvláště pak aktivity na podporu zodpovědné konzumace. Významně se neliší názory menších pivovarů, převážně s tuzemským kapitálem, od názorů velkých nadnárodních společností.

Partner portálu:

Díky Alkohol.cz jste si mohli přečíst tento článek — prosím podpořte nákupem v obchodě Alkohol.cz tento portál ALKOHOLIA.CZ a přečtěte si další skvělé články o alkoholu v budoucnu — mnohokrát Vám děkujeme:

Nakoupit v obchodě Alkohol.cz  
a podpořit tak ALKOHOLIA.CZ


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.