Soutěž České pivo 2011 přináší mnoho změn. Letos se koná již podesáté

Letošní, v pořadí již desátý, jubilejní ročník soutěže České pivo přináší řadu změn. Jediná odborná degustační soutěž piv, kterou vyhlašuje Český svaz pivovarů a sladoven, se totiž poprvé otevírá i pivovarům, které…

Magazín


  Horký tip č. 1: Koupit 🍾 ALKOHOL online přes e-shop Alkohol.cz  
  Horký tip č. 2: Koupit 🍃 KRATOM online přes e-shop AdamKrupa.cz  

Pivo ve sklenici

Letošní, v pořadí již desátý, jubilejní ročník soutěže České pivo přináší řadu změn. Jediná odborná degustační soutěž piv, kterou vyhlašuje Český svaz pivovarů a sladoven, se totiž poprvé otevírá i pivovarům, které nejsou členy Českého svazu pivovarů a sladoven.

Nově 6 soutěžních kategorií

Novinkou soutěže České pivo 2011 je, že se – rovněž poprvé – vyhlašuje v šesti kategoriích: světlá výčepní piva, světlé ležáky, 11% ležáky, tmavá výčepní piva, tmavé ležáky a nealkoholická piva.

Soutěž je vypsána pro lahvová piva uváděná na trh nepřetržitě nejméně posledních šest měsíců a vyráběná kterýmkoli z pivovarů v ČR, jehož celoroční výstav piva dodávaného do tuzemské distribuční sítě byl v posledním roce vyšší než 5.000 hl. To je další významná změna oproti předcházejícím ročníkům, kdy byl hranicí roční výstav přesahující 10.000 hl. Soutěž se tak nově otevírá i menším nebo malým pivovarům.

Druhý největší počet piv v historii

V tomto roce organizátoři rovněž zaznamenávají vysoký počet přihlášených piv, kterých pivovary přihlásily 69, což je druhý nejvyšší počet v dosavadní historii. Nejvíce, tedy 20 vzorků, pivovary přihlásily do nově vzniklé kategorie 11% ležáky a dále do kategorie výčepní piva, kde bude o přízeň poroty soutěžit 17 piv.

Důležitou změnou je ocenění umístění v soutěži. V každé vypsané a hodnocené kategorii nejúspěšnější tradičně získávají diplom s označením „České pivo“ a zlatou medaili soutěže. Piva, která dosáhnou čestného umístění na dalších místech, tj. na druhém a třetím místě, získají stříbrnou, respektive bronzovou medaili soutěže. Piv umístěných na prvním až třetím místě může být více.

Změny reagují na vývoj trhu

„Ke změnám pravidel jsme přistoupili na základě měnících se podmínek na trhu piva u nás, ale i kvůli návrhům pivovarníků. Přes všechny potřebné změny a vylepšení se domnívám, že si naše soutěž navzdory narůstajícímu počtu soutěží piv všeho druhu podrží unikátní vysoce odborný profil, díky kterému je pivovary plně respektována,“ uvedl Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. „Nezapomeňme, že soutěže piv jsou jak pivovarníky, tak širokou veřejností velmi bedlivě sledovány a nabízejí příležitost nejen ke konfrontaci kvality,“ dodal Jan Veselý.

Jedinečnost soutěže je dána účastí degustátorů výhradně z řad odborníků. Ať už jsou to sládci, tedy ti, kteří pivu vtiskují jedinečnou chuť díky použitým technologiím a surovinám, nebo ti, kteří pivo sice sami nevyrábějí, ale jsou pivovarskými experty. Těmi jsou například vědci a učitelé středních a vysokých škol se specializací na pivovarství, pouze ti totiž mají degustátorské zkoušky.

Další kolo soutěže proběhne v červnu

Na rozdíl od jiných přehlídek piva si soutěž České pivo nadále podrží některé soutěžní podmínky, které podtrhují její jedinečný charakter, kterým se od ostatních značně odlišuje. Soutěž je dvoukolová a první kolo se konalo 19. a 20. dubna. Druhé se uskuteční 21. a 22. června 2011 opět v pivovaru ve Velkých Popovicích. Vzorky nápoje odebírají osoby písemně pověřené odborným garantem soutěže, tedy Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a. s., a to cca 18–24 dnů před konáním příslušného kola soutěže. Vzorky jsou odebírány z piva připraveného ve skladu k expedici. Tradičně velký důraz je kladen na dodržování anonymity posuzovaných vzorků. Beze změny zůstává rovněž to, že se opět počítá s účastí notáře, který již tradičně dohlíží na objektivitu soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je Český svaz pivovarů a sladoven. Pro všechny úkony spojené se soutěží „České pivo 2011“ se používá označení „České pivo“, jehož slovní a grafický vzor je chráněným vzorem ČSPS registrovaným u Úřadu průmyslového vlastnictví. Odborným garantem a organizátorem tradičně zůstává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. Nejlepší piva tuzemské provenience se vyhlásí během Svatováclavské slavnosti českého piva 2011, která se bude konat 29. září 2011.

Partner portálu:

Díky Alkohol.cz jste si mohli přečíst tento článek — prosím podpořte nákupem v obchodě Alkohol.cz tento portál ALKOHOLIA.CZ a přečtěte si další skvělé články o alkoholu v budoucnu — mnohokrát Vám děkujeme:

Nakoupit v obchodě Alkohol.cz  
a podpořit tak ALKOHOLIA.CZ


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.