Kratom a alkohol: Míchat či nemíchat? Čtěte rizika

Magazín


  Horký tip: Nakoupit alkohol online přes e-shop ALKOHOL.CZ  

Kratom a alkohol

Míchání kratomu a alkoholu se nedoporučuje, protože může vést k řadě negativních vedlejších účinků a potenciálně nebezpečným interakcím.

Kratom, magie z Asie — míchat s alkoholem?

Kratom, známý také jako Mitragyna speciosa, je tropický strom, který pochází z jihovýchodní Asie. Listy stromu obsahují sloučeniny zvané alkaloidy, které jsou zodpovědné za jeho účinky na organismus. Tyto alkaloidy mohou vyvolávat jak stimulační, tak sedativní účinky, v závislosti na dávce a použitém kmeni kratomu.

Alkohol je naproti tomu látkou tlumící centrální nervový systém, která může způsobit ospalost, sedativní účinky a ztrátu koordinace a motorické kontroly. V kombinaci se mohou účinky kratomu a alkoholu zesílit, což vede ke zvýšenému riziku negativních vedlejších účinků.

Mezi možné negativní účinky kombinace kratomu a alkoholu patří ospalost, závratě, nevolnost, zvracení a zhoršený úsudek. Kromě toho může míchání kratomu a alkoholu vést také ke zvýšenému riziku nehod a zranění, protože obě látky mohou zhoršit motorické schopnosti a koordinaci.

Mix alkoholu a kratomu — buďte chytří a opatrní

V závažnějších případech může míchání kratomu a alkoholu vést také k dechové tísni, která může být životu nebezpečná. K tomu dochází při útlumu dýchacího systému, který způsobuje snížení dechové frekvence a hladiny kyslíku v těle.

Je také důležité poznamenat, že v současné době existuje jen málo výzkumů účinků míchání kratomu a alkoholu a dlouhodobé účinky této kombinace zatím nejsou známy. Proto je nejlepší se míchání kratomu a alkoholu zcela vyhnout.

Závěrem lze říci, že míchání kratomu a alkoholu se nedoporučuje kvůli možným negativním vedlejším účinkům a nebezpečným interakcím. Obě látky mohou zhoršit motorické schopnosti a koordinaci a v závažnějších případech mohou vést k útlumu dýchání. Dokud nebude proveden další výzkum, je lepší se míchání kratomu a alkoholu vyvarovat.

-rai-

Partner portálu:

Díky Alkohol.cz jste si mohli přečíst tento článek — prosím podpořte nákupem v obchodě Alkohol.cz tento portál ALKOHOLIA.CZ a přečtěte si další skvělé články o alkoholu v budoucnu — mnohokrát Vám děkujeme:

Nakoupit v obchodě Alkohol.cz  
a podpořit tak ALKOHOLIA.CZ


Comments are closed.