Slovo „alkohol“ pochází z arabštiny. Označovalo prášek pro černění očí


Láhve

Slovo alkohol je velice rozšířené. A navíc by se dalo považovat i za mezinárodní. V angličtině je to alcohol, v němčině alkohol, ve francozštině l´alcool a ve finštině alkoholi. Z toho lze usoudit, že i výslovnost je dosti podobná. Ale kde se tento název zrodil?

Podle prášku k černění očí

Alkohol pochází ze středolatinského slova alcohol, které bylo převztato z arabského al-k uh l (jinou variantou je al-k uh lul).

Původní význam byl „antimon“ – jemný prášek sloužízí k černění očí. Později byla takto nazývána v alchymii jakákoli látka získaná destilací či sublimací. A teprve až v 16. století byl tento výraz (alkohol) použit ve smyslu, ve kterém ho známe dnes.

„Alkohol“ neoznačoval jen pití

„Alkohol“ sloužil i jako prchavá látka rozptylující voňavky, ve kterých si arabové velmi libovali. Dále alkohol používali i ve zdravotnictví. S jeho pomocí vypalovali otevřené rány a tkáně malomocných. Dokonce na islámských územích byla největší hojnost nemocnic, které byly v dobrém stavu. Péče v nich byla bezplatná, což v jiných zemích světa neexistovalo.

-ver-